به بازاریابی گفته میشود که به کمک افراد تاثیر گذار در فضای مجازی که در سالهای اخیر در کشور ما این روش رشد فراگیری داشته انجام میشود .

در اینفلوئنسر مارکتینگ به یک پلتفرم یا رسانه مشخصی محدود نمیشود و برای مردم در شبکه های مجازی این روش شناخته شده و آشنا هست و هر روزه رشد چشمگیری داشته است .

در میان ابزارهای اجتماعی دیجیتال این روش در کشور ما بیشتر با اینستاگرام شناخته شده است .

تعریف اینفلوئنسر چیست و به چه کسی اینفلوئنسر می‌گویند؟

فعل Influence به معنای تأثیرگذاری است و طبیعتاً ساده‌ترین معادل واژه‌ی Influencer، تأثیرگذار است.

هر کس بتواند روی تصمیم و رفتار فرد دیگری تأثیر بگذارد، اینفلوئنسر محسوب می‌شود.

البته طبیعی است که وقتی در مقیاس تجاری و در فضای کسب و کار اصطلاح اینفلوئنسر را به کار می‌بریم، به کسانی توجه داریم که می‌توانند بر روی تصمیم و رفتارِ تعداد افراد بیشتری تأثیر بگذارند.

منظور از اینفلوئنسر مارکتینگ چیست؟

اینفلوئنسر مارکتینگ یکی از زیرمجموعه‌های ارتباطات بازاریابی یا Marketing Communications است.

در این شیوه، کسب و کارها می‌کوشند افرادی را بیابیند که بر تصمیم و رفتار مشتریانشان تأثیر می‌گذارند.

سپس به کمک آنها اطلاعات محصول خود یا هر نوع پیام دیگر را که می‌تواند منجر به رفتارهای مطلوب (مثلاً‌ خرید محصول یا ترویج یک رفتار فرهنگی) شود برای مخاطبان واقعی خود ارسال می‌کنند.

اگر بخواهیم یک تعریف علمی از اینفلوئنسر در فضای Influencer Marketing داشته باشیم، تعریف براون و فیورلا می‌تواند تعریف خوبی برای این مبحث باشد؛

Influencer فردی حقیقی یا حقوقی است که کسب و کار به چشم مشتری به او نگاه نمی‌کند؛ بلکه از او می‌خواهد در مورد برند یا محصولش، محتوا تولید کند یا آن را مستقیماً به مخاطبان خود توصیه کند و در مقابل، به نوعی این تأثیرگذاری را جبران می‌کند.