عکاسی صنعتی و تبلیغاتی2020-01-19T11:42:05+03:30

عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

commercial photography

عکاسی صنعتیindustrial photography و عکاسی تبلیغاتی advertising photography انواعی ازعکاسی تخصصی به شمار می‌وند که هدف اصلی آنها تمرکز کامل بر روی محصول یا موضوع مورد نظر و جزئیات حائز اهمیت آنها می‌باشد. عکاسی صنعتی عبارت است از تصویربرداری از روند تولید یک محصول در حالیکه عکاسی تبلیغاتی با محوریت محصول نهایی انجام می‌شود.

فارغ از کیفیت دوربین و تجهیزات مورد استفاده در روند عکاسی، تکنیک‌های استفاده شده همانند توجه به تنظیم نور و زاویه، محیط مناسب، انتخاب صحیح چشم انداز و ... در عکاسی صنعتی و تبلیغاتی باعث ایجاد تمایز بین تصاویر تبیلغاتی و سایر تصاویر می‌گردد.

 • لزوم تولید محتوای بصری با کیفیت برای نمایش کیفیت بالای محصولات
 • تاثیر بسزای تصاویر مناسب در جلب مخاطب
 • جلب اعتماد مخاطبین با ارائه تصاویر نزدیک به واقعیت
 • استفاده از تجهیزات به روز
 • استفاده از نیروی متخصص و با تجربه
 • ارائه راهکارهای خلاقانه و متفاوت

چرا عکاسی صنعتی و تبلیغاتی؟

 • لزوم تولید محتوای بصری با کیفیت برای نمایش کیفیت بالای محصولات
 • تاثیر بسزای تصاویر مناسب در جلب مخاطب
 • جلب اعتماد مخاطبین با ارائه تصاویر نزدیک به واقعیت

چرا زرفام؟

 • استفاده از تجهیزات به روز
 • استفاده از نیروی متخصص و با تجربه
 • ارائه راهکارهای خلاقانه و متفاوت

پروژه های عکاسی صنعتی و تبلیغاتی زرفام

our commercial photography projects

سفارش عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

commercial photography order