طراحی لوگو | ساخت لوگو | طراحی آرم | نشان تجاری2020-01-19T12:01:38+03:30

طراحی لوگو

logo design

نیاز اولیه هر کسب و کار و تجارت برای موفقیت، یافتن جایگاهی درخور در ذهن مخاطبان خود اعم از مشتریان و شرکای تجاری است، چرا که صاحبان سرمایه و ارباب رجوع فعالیت های با ریسک بالا را در مناسبات اقتصادی نپذیرفته و محتاطانه عمل می کنند. در نتیجه بطور کلی کامیابی درفعالیت های مالی در گرو جلب اعتماد مخاطب و جلب اعتماد مخاطب مشروط بر معرفی صحیح توانایی های خود و تبلیغات بجا است. با توجه به محدودیت زمان و مشغله های دنیای مدرن و همچنین کثرت رغبا صاحبان کسب و کار فرصت اندکی محدود به یک جمله(شعارتجاری یا اسلوگان) لوگو و هویت بصری برای معرفی خود به سایرین دارند. لذا لوگو و آرم و هویت بصری منحصر به فرد را می توان عنصری لازم و البته نه کافی برای معرفی و رونق کسب و کار دانست.

 • لوگو یا آرم تجاری یک برند شناسنامه آن برند است
 • مشتریان جدید را به شما معرفی میکند
 • شما را در رقابت های کسب و کار قابل تشخیص میکند
 • وفاداری برند را تسهیل میکند
 • همخوانی عناصر به کار برده شده در لوگو با هویت برند
 • برخورداری از قابلیت تک رنگ شدن
 • قابلیت کوچک شدن در ابعاد یک سانتی متر
 • منحصر به فرد بودن

چرا طراحی لوگو؟

 • لوگو یا آرم تجاری یک برند شناسنامه آن برند است
 • مشتریان جدید را به شما معرفی میکند
 • شما را در رقابت های کسب و کار قابل تشخیص میکند
 • وفاداری برند را تسهیل میکند

چرا زرفام؟

 • همخوانی عناصر به کار برده شده در لگو با هویت برند
 • برخورداری از قابلیت تک رنگ شدن
 • قابلیت کوچک شدن در ابعاد یک سانتی متر
 • منحصر به فرد بود

پروژه های طراحی لوگو زرفام

our logo design portfolio

سفارش طراحی لوگو

logo design order