طراحی هویت بصری2020-01-19T11:59:52+03:30

طراحی هویت بصری

visual identity design

هویت بصری یک برند بعنوان پایه و اساس یک سازمان روشن میکند که یک سازمان با چه اهدافی کار میکند ونمی توان به راحتی هویت یک برند را تغییر داد. تغییر هویت برند در زمانی که جایگاه مناسبی در دیدگاه مخاطبان خود پیدا نکرده برابر با شکست آن برند خواهد بود. در نتیجه بهتراست هویت بصری یک برند از ابتدا به صورت مناسبی طراحی شود تا در دید مخاطبان جای گیرد و در ذهن آنها ماندگار شود. اصل لازم برای دستیابی به مخاطبانی با ذهنیت مناسب وماندگار، بهره مندی از یک طراحی هویت بصری مقارن با اهداف و ایده ها و رسالت سازمان می باشد. در نتیجه هربرند در تلاش است تا با خلق ارزش های متناسب با حوزه فعالیت خود و رسالتی که دارد، شخصیتی درخور تحسین در ذهن مخاطبان خود ایجاد نماید.

 • ارزش برند براساس هویت برند خلق می‌شود
 • معرفی هویت خود به مخاطبین
 • ارائه تصویر واقعی یک برند
 • نمایش رسالت سازمان با نمودهای تصویری
 • استفاده بهینه از تمامی عناصر متناسب با کسب و کار شما در طراحی هویت بصری
 • روند منظم تحلیل ها و گزارش گیری برای تبدیل شدن عناصر به هویت بصری
 • استفاده از تیمی مجرب و کار آزموده
 • همراهی مشتریان تا حصول نتیجه نهایی

چرا هویت بصری؟

 • ارزش برند براساس هویت برند خلق می‌شود
 • معرفی هویت خود به مخاطبین
 • ارائه تصویر واقعی یک برند
 • نمایش رسالت سازمان با نمودهای تصویری

چرا زرفام؟

 • استفاده بهینه از تمامی عناصر متناسب با کسب و کار شما در طراحی هویت بصری
 • روند منظم تحلیل ها و گزارش گیری برای تبدیل شدن عناصر به هویت بصری
 • استفاده از تیمی مجرب و کار آزموده
 • همراهی مشتریان تا حصول نتیجه نهایی

پروژه های هویت بصری زرفام

our visual identity projects

سفارش طراحی هویت بصری

visual identity design order